100% Original products
Special conditions for projects
Delivery in all EU Delivery in all EU

Interview Interstuhl

16 Nov. 2022
Quality Chairs for Work & Home - Ergonomic Furniture

Interstuhl's story of success began in 1961, when two blacksmiths, Wilhelm and Werner Link, started to revolutionise the world of work. With their inventive spirit, a lot of hard work and a clear view for the needs of the people around them, they created the first workplace chair, the Bi-Regulette. 

Does our posture influence our health and quality of life? 

Defenetely! I could talk hours about this topic.Very shortly:just imagine the human body is created for standing ,walking, lying.If we see eg.the seating posture it is not a natural position, so our spine original double S form forced to change to an L form, which influences our health nad quality of life

Why is joint health important?

Healthy cartilarge helps you move by allowing bones to glide over one another.It also protects bones by preventing them from rubbing against each other,Keeping your joins healthy will allow you to run, jump, play sport and do the other things you like to do.

What are the latest trends in physical therapy?

 I am not a doctor however I work with them very closely.These last years has been tiring for physical therapists.Telehealth has benn trend to watch out defenetely..With or without changes dealing with the patients`s physical and psychological wellness ist still the primary concern.

How is Romania positioned, in terms of education level in this field?

 I can speak only about my work point of view.Romanian people are very open and hard working people.They more and more understand that seating is influensing their health, and if they allow me to talk about this topic, they become passionate about it too,and if they can do for their health just using ergonomics chair they will do.They like to be educated or informed about heath and ergonomics.

What are the most common discomforts caused by excessive (prolonged) sitting in the office, what side effects can they have?

There are so many. Starting from headache till spine surgery.Maybe it will surprise you especially hearing from a professionnal, but seating is not healthy.Move as much as you can.

What are the trends for 2023, regarding the design of office spaces? 

We have just finished Orgatec 2022,The biggest fair regarding office furniture and office space.
Cooworking, project working and related furniture very trendy now, actustics, and sustainability as well. Using big open space and creating different environment with flexible furniture,which allow to change the space quickly-this is what the companies looking for.

How do you rate the way office work is done these days? 

This is again vary.Some companies trend setters some still using the settings which was on 40 years ago.I think each organization needs to find the setting which fits the best to their work and which with they could maximize they efficiency and feeling good in the office.

What growth in the office furniture sector is predicted due to working from home?

For office work you need office chair.If an organization allow or ask their employees to be in home office they need to provide office chair for home.Otherwise tehere would be a lots of health problem.You could not work sitting in kitchen chairs for 8 or more hours.I see increase in offce chair selling on the other hand they chage office settings becuase they do not need so many workstation just before.Cooworking furniture which brings out creativity  and seatings are the biggest winner nowdays.

In your opinion, what are the biggest mistakes the office furniture sector makes?

In my opinion we could do only excellent job if we make mistakes.So I do not see mistake as a negative idea.

The topic of sustainability is becoming more and more important. How do you approach it at Interstuhl?

 Interstuhl is pioneer in sustanability.We have started much earlier than the others because our factory and HQ situated behind an enviromnemtally protected area.We use natural resourses like solar, water, gas and we do take care about the natural cycle.Also all our products 98% recycleable.We really live it not just talk about it.


                                        Zsuzsanna Varga 
               Head of Central&Eastern European Operations
                              chair manufacturer Intersthull


RO
 
Povestea succesului Interstuhl a început în 1961, când doi fierari, Wilhelm și Werner Link, au început să revoluționeze lumea muncii.  Cu spiritul lor inventiv, multă muncă și o viziune clară asupra nevoilor oamenilor din jurul lor, au creat primul scaun de la locul de muncă, Bi-Regulette.
 

Ne influențează postura sănătatea și calitatea vieții?

În mod sigur! Aș putea vorbi ore întregi despre acest subiect. Foarte scurt: imaginați-vă că corpul uman este creat pentru a sta în picioare, a merge si a sta întins. Dacă vedem, de exemplu, poziția de ședere nu este o poziție naturală, așa că coloana noastră, care original are forma dublu S, este forțată să se schimbe la o formă L, care ne influențează sănătatea și calitatea vieții.

De ce este importantă sănătatea articulațiilor?

Cand avem un cartilaj sănătos ne ajută să ne mișcam, permițând oaselor să alunece unele peste altele. De asemenea, protejează oasele, împiedicându-le să se frece unele de altele. Menținerea articulațiilor sănătoase ne va permite să alergăm, să sărim, să facem sport și celelalte lucruri pe care ne place să le facem.

Care sunt cele mai recente tendințe în kinetoterapie?

 Nu sunt medic, dar colaborez cu ei. Acești ultimi ani au fost obositori pentru kinetoterapeuți. Telesănătatea pare să fie în tendințe. Prezenți fizic sau nu în cabinetele medicilor, sănătatea este pe primul loc.

Cum este poziționată România, din punct de vedere al nivelului de educație în acest domeniu?

Pot vorbi doar din punctul meu de vedere, românii sunt oameni foarte deschiși și muncitori. Ei înțeleg din ce în ce mai mult că scaunele le influențează sănătatea și dacă îmi permit să vorbesc despre acest subiect, devin și pasionați de asta. Dacă pot face pentru sănătatea lor doar folosind scaunul ergonomic, o vor face. Le place să fie educați sau informați despre sănătate și ergonomie.

Care sunt cele mai frecvente neplăceri cauzate de șederea excesivă (prelungită) la birou, ce efecte secundare pot avea?

Sunt atât de multe, începând de la cefalee până la coloana vertebrală. Poate că vă surprinde mai ales auzind de la un profesionist, dar scaunul nu este sănătos. Mișcați-vă cât de mult puteți.

Care sunt tendințele pentru 2023, în ceea ce privește amenajarea spațiilor de birouri?

Tocmai am incheiat Orgatec 2022, cel mai mare târg de mobilier de birou și spațiu de birouri. Coworking, lucru pe proiecte și mobilierul aferent este foarte la modă acum. Mobilierul acustic și sustenabilitate, de asemenea. Folosirea unui spațiu mare deschis și crearea unui mediu diferit cu mobilier flexibil, care permite schimbarea rapidă a spațiului.

Cum vedeți modul în care se desfășoară munca de birou în zilele noastre?

Acest lucru este din nou variat. Sunt unele companii care stabilesc tendințe, altele încă folosesc echipamente care au fost la modă în urmă cu 40 de ani. Cred că fiecare organizație trebuie să găsească echipamentele care se potrivesc cel mai bine muncii lor și care, ar putea maximiza eficiența și felul în care se simt la birou.

Ce creștere este prevăzută în sectorul mobilierului de birou datorită lucrului de acasă?

Pentru munca de birou aveți nevoie de scaun de birou. Dacă o organizație le permite sau le cere angajaților să lucreze de acasă, trebuie să furnizeze scaun de birou pentru acasă. În caz contrar, pot aparea multe probleme de sănătate. Nu puteți lucra stând pe scaune de bucătărie timp de 8 sau mai multe ore. Văd o creștere a vânzărilor de scaune de birou.  Mobilierul de lucru care scoate în evidență creativitatea și scaunele mobilr sunt cele mai căutate în prezent.

 

Tema sustenabilității devine din ce în ce mai importantă. Cum abordați asta la Interstuhl?

Interstuhl este pionier în sustenabilitate. Am început mult mai devreme decât ceilalți, deoarece fabrica și sediul nostru se află în spatele unei zone protejate de mediu. Folosim resurse naturale precum solar, apă, gaz și avem grijă de ciclul natural. De asemenea, toate produsele noastre sunt 98% din materiale reciclabile. 

 

More like this
Biophilic design in public spaces - International Airport Avram Iancu, Cluj-Napoca

If you look at things from the perspective of architecture and design, you can safely say that you are the environment in which you spend your time. Just as a nutritionist tells you that you are what you eat, or a psychologist tells you that you are what you think or feel. All these perspectives are equally important and closely related to each other because they determine your health and quality of life.

Read more >
Interview Johan Berhin - designer & founder of Green Furniture Concept

" Sustainable. Better. And cooler! " Are you ready for June 15th?

Read more >
From Milan with love...for interior design!

Here are few  timeless desiner pieces that you can find both in  our showroom and at Salone del Mobile.

Read more >
BrandsFurniture is on the cover of PardoseliMagazine

BrandsFurniture by DACCA is on the cover of PardoseliMagazine march 2023

Read more >